top of page

מדיניות פרטיות

אנא שים לב כי למונחים המופיעים כאן תהא משמעות זהה לזו שניתנה להם במסגרת תנאי השימוש באתר האינטרנט.

המסמך מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד.

​א. מגנים עליך

אנו מחויבים להגן על פרטיותך. אנו נשתמש במידע שאנו אוספים אודותיך אך ורק באופן חוקי, בהתאם לחוק הגנת הפרטיות תשמ"א – 1981 ועל פי כל דין.


אנו נאסוף מידע עליך על מנת לספק לך את השירות הטוב ביותר שאפשר, ולספר לך על שירותים ושיווק  מטעמנו ואודות צדדים שלישיים (אך לא נספק את פרטיך לצדדים שלישיים כאמור ללא הסכמתך), הכל כפי שמפורט להלן במסגרת מדיניות פרטיות זו.


השירותים באתר ’דנייל חרמון’ ניתנים על ידי מספר חברות קשורות, לרבות ‘דנייל חרמון’. חברות הקשורות רשאיות להעביר את המידע הקיים במאגר לכל חברה קשורה, ולהתיר לחברות הקשורות לעשות שימוש במידע זה.

ב. המידע אותו אנו אוספים

מדיניות הפרטיות שלנו מבטיחה כי כל מידע שתספק לנו יישאר פרטי ומאובטח. על מנת לספק מענה לחששותיך, נפרט להלן פרטים אודות המידע שתספק לנו, ואודות האופנים שבהם נעשה, וחשוב מכך – שבהם נימנע מלעשות, שימוש במידע זה. לעולם לא נאסוף מידע רגיש אודותיך ללא הסכמתך המפורשת. באפשרותך לבדוק את המידע אודותיך המוחזק בידנו על ידי יצירת קשר עמנו (ויכול שייגבו עקב כך תשלום בהתאם לכל דין). במידה ותמצא אי-דיוקים , נמחק או נתקן אותם.


להלן מספר דוגמאות של המידע שאנו אוספים והסיבות לכך:

1.    במהלך השימוש בשירות, ייתכן ותתבקש לספק את פרטי ישוב מגוריך פרט זה מאפשר לנו לזהות אילו שליחים עורכים משלוחים באזורך.
2.    כאשר תירשם כמשתמש בשירות, תתבקש לספק את שמך, יישוב מגוריך, כתובת הדוא"ל שלך וסיסמא – פרטים אלו יסייעו לנו לזהות אותך בעת שימוש חוזר באתר, כך שנוכל לספק לך שירות מהיר יותר.
3.    ייתכן ונבקש ממך גם לפרט את גילך ואולי אף מספר פרטים אישיים אחרים, כגון מינך, יום הולדתך, מספר אנשים במשפחתך או האופן שבו שמעת אודותינו. אנו אוספים את הפרטים הללו לצורך מטרות שיווקיות, אך לעולם לא נספק פרטים אלו לצדדים שלישיים שאינם חברים בקבוצה שלנו, אלא אם כן הדבר מתבצע בצורה אנונימית או באופן שיפורט בסעיף אחר במדיניות פרטיות זו.
4.    בעת הרשמתך לאתר תעניק לנו את הסכמתך לקבל מאיתנו דוא"ל פרסומי. אם ברצונך שלא נשלח לך דוא"ל פרסומי, תוכל לבחור בעת ההרשמה שלא להעניק לנו זכות זו. דוא"ל פרסומי זה ייתכן ויהיה בקשר ל:

א.    מידע הקשור לשירותים אותם אנו מציעים;
ב.    שיווק (בין אם מדובר בפרטים הקשורים למבצעי קידום מכירות, שוברים או מבצעים מיוחדים מטעמנו או מטעמו של צד שלישי – על אף שלעולם לא נעביר את כתובת הדוא"ל שלך לצדדים שלישיים אלו). תמיד תישמר לך האופציה להסיר עצמך, במהלך ההרשמה לשירות או במועד מאוחר יותר, מרשימת התפוצה של סוגים מסוימים (או כל הסוגים) של דוא"ל פרסומי, על אף שאם תבחר לעשות כן, אנו עשויים לשמור את כתובת הדוא"ל שלך ברשומותינו למטרות ניתוח או משום שהינך משתמש בשירותים אחרים מטעמנו.

5.    אנו נשמור רשומה של הפריטים שרכשת במסגרת רשימת המועדפים שלך, ובכך נאפשר לך לבצע רכישות באופן מהיר במהלך ביקוריך העתידיים.
6.    אנו נשמור רשומה של תוכן סל הקניות שלך, בין סבב קנייה אחד למשנהו. הדבר יאפשר לך להמשיך סבבי קנייה אותם הפסקת בעיצומם, ללא צורך להוסיף בשנית את כל אותם הפריטים אשר כבר הוספת לסל הקניות.
7.    ייתכן ונשמור רשומה של תוכן סל הקניות שלך לפני שרכשת.
8.    ייתכן ונשמור רשומה של העדפותיך כגון סדר המיון של פריטים והמדף האחרון שממנו קנית, כך שלא תצטרך להזין מחדש את העדפות אלו בכל פעם שתתחיל לקנות.
9.    אנו נעקוב אחרי הודעות הדוא"ל שתשלח ואחרי הקשר שתיצור עם שירות הלקוחות, על מנת שנוכל לספק לך שירות קשוב ויעיל.
10.    נשמור את פרטיהם של סלי קניות קודמים שהזמנת, על מנת שנוכל להציג בפניך בצורה טובה יותר את רשימת הפריטים המועדפים שלך, כחלק מן השירות.
11.    אנו נשמור רשומה של פעולותיך בעת שימושך בשירות הדירוג והביקורות.
12.    לעיתים (אך לא תמיד) נציע גם עלון מידע מקוון חינמי. תוכל להירשם לשם קבלת עלון המידע המקוון החינמי שלנו, כאשר נציע זאת, באמצעות מסירת כתובת הדוא"ל שלך לידינו לצורך מטרה זו. (תמיד תישמר לך האופציה להסיר עצמך מרשימת התפוצה במועד מאוחר יותר, על אף שאם תבחר לעשות כן, אנו עשויים לשמור את כתובת הדוא"ל שלך ברשומותינו לשם ניתוח או משום שהינך משתמש בשירותים אחרים מטעמנו).
13.    אנו נאסוף ונהיה עשויים לפרסם ולהציג, לשם שיווקו ופרסומו של האתר, של השירות או של עצמנו, כל תגובה או משוב שתספק לנו בקשר לאתר, לשירות או לנו – ונהיה רשאים לפרסם יחד עם התגובה או המשוב את שמך הפרטי (אך לא את שם המשפחה) ומיקום גיאוגרפי כללי (כגון: עיר או איזור).
14.    במידה ותופנה אלינו על ידי אתר אינטרנט אחר, אנו עשויים לשמור את זהותו של האתר אשר הפנה אותך אלינו, כך שנוכל להסיק אילו אתרים מפנים יותר או פחות משתמשים לאתר. ייתכן ויהיו לנו גם הסכמי הפנייה עם אתרים או גורמים אחרים, וייתכן כי נשתמש במידע זה על מנת לעמוד בהתחייבויות שייתכן ויהיו לנו כלפי אתרים או גורמים אלה.
15.    אנו אוספים ועוקבים אחר מידע סטטיסטי שאיננו אישי בנוגע להרגלי קנייה, העדפות הקשורות במוצרים ובשירותים, בחירות שביצעו לקוחות וכדומה, לשם ביצוע מחקר עסקי ולשם שיפור השירות באופן כללי.
16.    במידה והינך משתתף בתוכנית "החזר המזומנים", אנו נאסוף ונשמור מידע נוסף אותו תספק לנו, כנדרש לשם ביצוע תשלום של סכומי החזרי מזומנים עבורך, כגון כתובת האיי-מייל שלך לצרכי העברת כספים לחשבון ה-PayPal שלך. במידה ונתיר ביצוע תשלומים של סכומים בהחזר המזומנים ישירות לחשבון בנק, אזי נאסוף ונחזיק במידע הנוגע לחשבון הבנק שלך, כפי שזה יימסר לנו על ידך.

ג. צדדים שלישיים

לעולם לא נמסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים כלשהם (אם באמצעות מסירתו, מכירתו או השכרתו של מידע שכזה) לצורך מטרותיהם השיווקיות, ללא הסכמתך, אלא כפי שצוין כאן מפורשות.

אנו עשויים להשתמש בעצמנו בפרטי מידע אישי אודותיך על מנת להביא לידיעתך הצעות, שוברים ומבצעים מיוחדים מטעמו של צד שלישי (לדוגמא, על ידי כך שנשלח אליך הודעת דוא"ל) אך לעולם לא נמסור פרטי מידע אישי אודותיך לאותם צדדים שלישיים ללא הסכמתך. כמו כן, תישמר לך האפשרות להסיר את שמך מרשימת התפוצה של הודעות דוא"ל אלו, בכל זמן שהוא.

אנו עשויים להעביר את פרטיך לסוכנים או קבלני משנה שלנו על מנת לסייע לנו בקשר עם כלל השימושים שאנו עושים במידע שלך, אשר מפורטים במדיניות פרטיות זו. לדוגמא, אנו עשויים להשתמש בצדדים שלישיים על מנת שאלו יספקו לנו סיוע בשיווק או בשירות לקוחות, או לבצע לטובתך תשלומים של סכומי החזר מזומנים.

אנו עשויים לשלוח את המידע למדינות אחרות. לדוגמא, ייתכן והשרתים שלנו המכילים את כל המידע שאספנו יהיו ממוקמים במדינה אחרת. ייתכן כי במקומות מסוימים לא יחולו כלל חוקים להגנת מידע ברמה מספקת, וייתכן כי חוקים אשר יחולו יספקו רמות משתנות של הגנה על מידע אישי, אשר אינן משתוות לאלו הנהוגות בישראל. בכך שתבחר להעביר אלינו את הנתונים אודותיך, אתה מאשר כי נהיה רשאים להעביר את המידע אודותיך למדינות אחרות כאמור, ולא ניחשב כאחראים לכל שימוש בנתונים שלך על ידי צדדים שלישיים אשר יקבלו את המידע שלך במדינות אלה, אלא בכפוף להוראות כל דין וככל שלא ניתן להתנות על הוראות כאמור.

אנו עשויים להחליף מידע עם צדדים שלישיים לשם הגנה מפני תרמיות.

אנו עשויים להעביר את מאגר הנתונים שלנו, המכיל את פרטי המידע האישיים שלך, במידה ונמכור את החברה שלנו, או כל חלק ממנה, בכפוף להוראות כל דין.

אנו עשויים לחשוף את פרטי המידע האישיים שלך לצדדים שלישיים במידה ונידרש לעשות כן לפי חוק מבלי שנשיג את הסכמתך מראש. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לחקור חשד להפרות של תנאי השימוש של האתר או התנהגות בלתי חוקית, התנהגות שמקורה במרמה או התנהגות שאינה ראויה במסגרת האתר. נשתף פעולה באופן מלא עם כל רשויות אכיפת החוק או עם כל צו בית משפט המבקש מאיתנו או מורה לנו לחשוף את זהותו או את נתוניו של כל אדם אשר חשוד בכך שהפר את תנאי השימוש באתר או כמי שהיה מעורב בהתנהגות בלתי חוקית או התנהגות שמקורה במרמה, במסגרת האתר.

האתר עשוי להכיל דברי פרסום של צדדים שלישיים והפניות לספקי שירות שהם צדדים שלישיים. עליך להיות מודע לכך שאיננו אחראים על פרקטיקות אבטחת הפרטיות או על התכנים של כל צד שלישי או של אתרים אחרים, כמו גם על אלו של כל צד שלישי שאליו אנו מעבירים את הנתונים שלך, בכפוף למדיניות פרטיות זו, ולכל דין.

 

ד. נתונים אנונימיים

"נתונים אנונימיים" משמעו פרטי מידע אותם אנו אוספים לגבי קבוצה או קטגוריה של מוצרים, שירותים או לקוחות, אשר מהם הוסרו פרטי הזיהוי האישיים של לקוחות, ואשר בגינם לא ניתן להסיק פרטי זיהוי אישיים של הלקוחות. במילים אחרות, ייתכן ומידע אודות אופן השימוש שלך בשירות ייאסף וישולב עם מידע אודות אופן שימושם של אחרים באותו השירות, אך כל מידע שכזה יישמר באופן אנונימי, כך ששום פרט מידע מזהה לא ייכלל בנתונים שייאספו כתוצאה מכך. נתונים אנונימיים עוזרים לנו להבין מגמות וצרכי לקוחות, כך שנוכל לשקול את פיתוחם של מוצרים ושירותים חדשים ועל מנת שמוצרים ושירותים קיימים יוכלו להיות מותאמים לפי צרכיהם של הלקוחות. אנו נעשה שימוש ונגלה נתונים אנונימיים לכל גורם אחר ולכל מטרה, לרבות לצרכינו המסחריים, על מנת לספק מוצרים ושירותים אחרים, כמו גם לצרכי הערכת ושיפור המוצרים והשירותים הקיימים אצלנו. אנו עשויים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להעביר, למכור, לספק ל- או לחלוק נתונים אנונימיים עם צדדים שלישיים (לרבות לשם מטרות מסחריות).

 

ה. רשתות מקושרות

אנו עשויים להיות חברים ברשתות מקושרות (Affiliate Networks), המשלמות לנו סכום קטן כאשר אנשים נכנסים מהאתר שלנו אל אתרים מסוימים, או לחלקים מסוימים של אתרים (כגון אתרים של המרכולים או חלקים מסוימים של האתר (כל אלה, "אתרי ביקור"). אף פרט מבין פרטי המידע האישיים שלך לא יועבר לשום רשת מקושרת מעין זו. עם זאת, לשם תיעוד כניסתך לאחד מאתרי הביקור מן האתר שלנו, הרשת המקושרת עשויה להתקין "קוקית" או "עוגיות" (Cookie), כלומר קובץ טקסט קטן, על המחשב שלך. קוקית זו תישאר פעילה למשך כחודש. ליתר פירוט, אנא ראה את הסעיף המפורט במדיניות פרטיות זו תחת הכותרת "טכנולוגיה".

 

ו. הודעות דוא"ל שנשלח אלייך

אנא שים לב כי אנו עשויים לשלוח לך הודעות דוא"ל לצורך המטרות המפורטות להלן:


1.    כחלק מהשירות. לדוגמא, אנו נשלח (או עשויים לשלוח) אליך הודעות דוא"ל בכמה מן הנסיבות המובאות להלן כדוגמא:

א.    לאחר רישום לשירות או לתוכנית החזר המזומנים, המספק לך הודעה באשר לפרטי הרישום שלך;
ב.    אם לא תסרב לקבל דוא"ל פרסומי כאמור בסעיף ב להלן, כדוא"ל תזכורת באשר לשירותים שאנו מציעים (בייחוד אם טרם השתמשת בהם או שלא השתמשת בהם מזה זמן מה);
ג.    לאחר ששלחת סל קניות, המספק לך פרטים בנוגע לכך, לרבות בנוגע לסכומי החזרי מזומנים מתאימים;
ד.    אם לא תסרב לקבל דוא"ל פרסומי כאמור בסעיף ב להלן, משלוח של מידע אותו ביקשת כי יגיע לרשותך (לדוגמא, ייתכן ובחרת לקבל עלון מידע מקוון או מידע בנוגע למבצעים ממרכולים), למרות שאנו תמיד נעניק לך את האפשרות להסיר את שמך מרשימת התפוצה של אלו; ו-
ה.    ליצור עמך קשר בנוגע לשירות הדירוג או לביקורות אשר שלחת, באמצעות שימוש בשירות הדירוג והביקורת שלנו או שירותים אחרים.

2.    להציע לך שירותים קשורים. עם זאת, בנוגע להודעות דוא"ל פרסומיות אחרות כלשהן אותן ייתכן ונשלח, תמיד נעניק לך את האפשרות לבחור להסיר עצמך מרשימת התפוצה של כל דוא"ל שיווקי שנשלח מטעמנו בעתיד.

 

ז. אבטחה

פרטי המידע האישי אשר יהיו ברשותנו יישמרו בצורה מאובטחת בהתאם למדיניות האבטחה הפנימית שלנו ובהתאם לחוק. לדוגמא, אנו נשתמש בהצפנה מאובטחת על מנת לשמור סיסמאות (כגון הסיסמא המוקצית כחלק מתהליך ההרשמה – אותה ניתן לשנות לאחר מכן).

 

ח. טכנולוגיה

האתר והשירות שלנו משתמשים בטכנולוגיה של קוקיות (Cookies) (ובנסיבות מסוימות, קוקיות מסוג "פלאש"- Flash Cookies) על מנת לאחסן מידע במחשבך תוך ניצול השימושיות של הדפדפן שלך. הדבר נמצא בשימוש באתרי אינטרנט רבים, זאת משום שקוקיות מאפשרות למפרסם האתר לבצע פעולות שימושיות כגון לברר האם מחשב מסוים (וסביר להניח – האם המשתמש באותו מחשב) ביקרו בעבר באתר זה. לדוגמא (וכפי שפורט בסעיף של מדיניות פרטיות זו תחת הכותרת "רשתות מקושרות"), רשתות מקושרות עשויות להתקין קוקית בעלת משך חיים מוגבל (כלומר, קובץ טקסט קטן שפעולתו "פגה" לאחר פרק זמן מסוים) במחשבך על מנת לתעד את עובדת כניסתך לאתר שלנו טרם כניסתך לאתרי הביקור.

קוקיות מאפשרות לנו להפעיל שירות יעיל ולעקוב אחרי דפוסי ההתנהגות של מבקרים באתר. אנו משתמשים במידע השמור בקוקית כדי לזהות אותך, על מנת שהאתר יוכל:

1.    ליישם את ההגדרות וההעדפות המותאמות לך אישית, כפי שאלו הוגדרו על ידך בעבר;
2.    להציג בפניך את היסטורית השימוש שלך באתר, כמו גם את רשימת "המועדפים" שלך;
3.    לעקוב אחר פעולותיך בעת שימושך באתר ובשירות; ו-
4.    לנקוט בפעולות אחרות שנועדו להתאים לך באופן אישי את השימוש באתר ובשירות ולהפוך אותו לנוח ויעיל הרבה יותר.

בדרך כלל, באפשרותך לשנות את הגדרות דפדפן הרשת שלך כך שיודיע לך על קיום בקשות להתקנת קוקית או לחילופין שיחסום את התקנת הקוקיות באופן גורף, אך במידה ותבחר כך, השירות (והאתר) לא יעבוד כראוי. שימושך באתר (לרבות כל פונקציה המאפשרת לאתר לאחזר את היסטורית השימוש ואת ההגדרות המותאמות אישית שלך) מהווה ממילא את הסכמתך המפורשת לאפשר לשירות להשתמש בקוקיות באופן שכזה. יתר על כן, באמצעות בחירה בכל הגדרה מותאמת אישית, אתה מעניק לנו הסכמה מפורשת להשתמש בקוקיות לשם שמירת הבחירות שביצעת.

בנוסף לכך, תוכן מסוים מצדדים שלישיים המוצג באתר (כגון תוכן מרשת פרסומית או שירות הזרמת מדיית וידאו (video streaming)) עלול לעשות שימוש בקוקיות לצרכים דומים. שימושך באתר מהווה את הסכמתך גם לקבלת קוקיות אלו.

בנוסף, אנו משתמשים בשירותי פילוח וניתוח רשת באמצעות צד שלישי, כגון Google Analytics, על מנת לסייע בניתוח השימוש באתר שלנו. כלי ניתוח אלו משתמשים בקוקיות על מנת לאסוף נתונים סטנדרטיים אודות התחברות ושימוש באינטרנט ונתונים אודות התנהגות מבקרים באתר באופן אנונימי.

לשירותים אחרים מטעם צדדים שלישיים בהם אתה משתמש בקשר עם האתר או השירותים (כגון Facebook Connect) עשויות להיות מדיניויות משל עצמן אשר תהינה שונות בכל הנוגע לשימוש בקוקיות. השימוש שתעשה בשירותי צד שלישי אלו כאמור יהיה כפוף לאותן מדיניויות. אנא הקפד לקרוא ולהיות מודע לכל הפרטים הנוגעים למדיניות זו כאמור.

אם ברצונך למחוק קוקית או משואות רשת (web beacons) כלשהן אשר כבר מותקנות על המחשב שלך או לעצור קוקיות או משואות רשת עתידיות, אנא פנה להנחיות של תוכנת ניהול הקבצים שלך או קרא באתר: www.AboutCookies.org. לתשומת לבך, ייתכן ולא כל המידע המפורט באתר זה תואם את הדין החל בישראל.

 

ט. מדיניות פרטיות זו

אנא שים לב כי מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של אתר זה ומהוה חלק מן ההסכם בינינו לבינך. אופן השימוש במונחים אשר הוגדרו במסגרת תנאי השימוש כאמור, יחול באותו אופן גם במסגרת מדיניות פרטיות זו. העדכונים למדיניות פרטיות זו יתנהלו באותו האופן בו יתנהלו במסגרת תנאי שימוש אלו.

 

י. שאלות או הערות?

במידה ויהיו לך שאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות שלנו, אנא פנה ל- תנאי השימוש שלנו או צור קשר עם דנייל חרמון במייל contact@danyelchermon.com.

bottom of page