top of page

תפריט אישי

‏250 ₪

250

תכנית מותאמת אישית לצרכים האישיים והעדפות שלך

בתוקף עד לביטול

תכנית תזונה מותאמת אישית בדיוק בשבילך

שיטת ההחלפות

מתכונים

התאמות לסוג הדיאטה שלך

אכילה בחוץ

bottom of page